Actualitat

Sexennis: nova resolució de llistes provisionals de sol·licituds entre 1 i 31 de març 2018

Dia 5 de juny es va publicar una Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de juny de 2018, per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de març de 2018 i el 31 de març de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 20 de juny  de 2018.

Clica aquí per llegir el document

Sexennis: nova resolució de llistes provisionals 1-28 de febrer 2018

El dia 5 de juny es  va publicar a la Web de la Direcció General, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 i el 28 de febrer de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 20 de juny  de 2018.

Clica aquí per llegir el document

Ajuts de menjador escolar curs 2018/2019

S'ha publicat al BOIB de 18 de maig Resolució del conseller d’Educació i Universitat de l’11 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019.

Clica aquí per llegir el document

Pàgina 6 de 35