Actualitat

Guia de formació permanent

 PROCEDIMENT TRANSITORI EXTRAORDINARI FINS DIA 15 DE GENER DE 2018 - conclòs

Els cursos que fins ara no has pogut registrar anteriors al 7 de maig de 2017 amb normativa antiga, ara ho podràs fer fins al 15 de gener. La Conselleria publicarà una resolució que permetrà fer-ho

Tots els cursos fets i certificats abans del 6 de maig de 2017 (data de l’entrada en vigor de la nova normativa de formació permanent) i que es registrin fins dia 15 de gener (inclòs) es tindran en compte d’acord amb la normativa antiga (és a dir, no necessiten informe de transferibilitat, sense límit d’hores, etc.).

A qui s’aplica funcionaris interins i funcionaris de carrera
Data límit fins dia 15 de gener, inclòs
Procediment has d'omplir el formulari (https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=3147298) i dur-lo a registre, amb la documentació justificativa.

Llegeix més...