General

L'STEI demana que no s'obligui el professorat a assistir als centres mentre no tenen informe del servei de PRL

També sol·licita que s’ampliï el termini per a la convocatòria de les tutories presencials.

Una de les qüestions que no resol la Resolució publicada sobre la fase 2 educativa té a veure amb la situació en que es queden totes aquelles persones treballadores vulnerables a la COVID-19, que estan pendents de l’avaluació i de l’informe corresponent del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la seva empresa. Des de l’STEI Intersindical consideram que aquest professorat, mentre no hagi rebut aquesta resposta, no pot ser obligat a assistir als centres.

Llegeix més...

Protocol per a la fase 2 de desescalada a l'àmbit educatiu

El BOIB núm. 92 de 25 de maig de 2020 publica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llegiu el BOIB.

 

Divendres, dia 22, el sindicat STEI havia presentat al·legacions a l'esborrany de protocol per a la fase 2 de la desescalada a l'àmbit educatiu.

Llegeix més...

Actuació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals a l'ensenyament privat (COVID-19)

Modificació del llistat de patologies

Treballadors especialment sensibles (TES)

  • Malaltia pulmonar crònica*.
  • Diabetis.
  • Insuficiència renal crònica*.
  • Immunodepressió.
  • Càncer en fase de tractament actiu.
  • Malaltia hepàtica crònica severa.
  • Obesitat mòrbida (IMC> 40)*.
  • Embaràs.
  • Majors de 60 anys.
  • Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió.

*Ampliació dels TES a data del 22 de maig de 2020

 

 

Davant la incertesa pel que fa al protocol de desescalada progressiva a l’àmbit de l’educació, volem fer-vos arribar algunes observacions a tenir en compte.

El màxim responsable de que tot el procés de desescalada dins el sector educatiu privat i concertat sigui el més correcte possible és cada una de les titularitats dels centres que, conjuntament amb els equips directius, han de preparar totes les mesures sanitàries i organitzatives a aplicar per un correcte retorn als centres educatius, sempre que aquest retorn vengui ordenat per la Conselleria d’Educació.

Els i les delegades de prevenció hi han d’esser per assessorar, aportar i millorar el pla que determini la titularitat amb els equips directius responsables.

Les funcions dels i les Delegades de Prevenció són:

Llegeix més...

L'STEI Intersindical recorda que la Conselleria té totes les competències sobre totes les etapes educatives i titularitats dels centres

El sindicat va presentar les seves al·legacions a l’esborrany de resolució que ha de regular la Fase II de la desescalada educativa

L’STEI reitera el seu posicionament en el sentit que el curs actual ha d’acabar íntegrament de forma telemàtica i ha reclamat a la Conselleria d’Educació la negociació del protocol de la Fase II en les Meses respectives de l’ensenyament públic i concertat, abans de la seva publicació en el BOIB.

El sindicat també ha recordat que la Conselleria d’Educació té les competències educatives sobre totes les etapes educatives, així com també sobre tots els centres educatius, siguin de titularitat pública o privada. Per tant, s’hauria d’estendre la continuïtat del tancament dels centres a tot el cicle 0-3 d’infantil.

Llegeix més...

Desescalada a l'ensenyament concertat i a 0-3

Dilluns, dia 18 de maig, va tenir lloc la mesa de concertada per parlar de com es durà a terme la desescalada al sector de l’ensenyament concertat i als centres d’infantil 0-3.

La Conselleria d’educació es manté en el seu posicionament: a partir de dia 27 de maig s’obre la possibilitat de tutories presencials per a grups de 5 alumnes de 6è, 4t ESO, 2n de Batxiller i cicles d’FP, amb les mesures sanitàries pertinents. Demà la Conselleria enviarà la resolució provisional de mesures del pla de desescalada. La Conselleria va anunciar que el PAES també es durà a terme a concertada i que s’està organitzant perquè sigui efectiu a partir de juliol.

Pel que fa a l’etapa d’infantil, la Conselleria manté tancades les escoletes que en depenen, i en canvi deixa la potestat a les entitats titulars del servei de 0-3 perquè decideixin si obren o no, atenent a unes ràtios establertes (30% de capacitat). En el cas de guarderies, regeixen els mateixos criteris, agafant com a paràmetre els 4m2 per a cada infant.

L’STEI considera un exercici de responsabilitat per part d’aquesta Conselleria el fet que la represa del curs no sigui massiva ni obligatòria. Podem entendre la necessitat de tutories a cursos finals d’etapa però pensem que es podria fer seguiment telemàtic i ens genera tots els dubtes com podrà compaginar aquest professorat la feina telemàtica i la presencial. Ens preocupen també les mesures de prevenció.

En canvi, no entenem ni compartim de cap manera la directriu anunciada respecte l’etapa educativa de 0-3 anys. No entenem la incoherència de tancar les escoletes del Govern i passar la pilota a les entitats titulars (privades o municipals) perquè facin el que considerin amb les escoletes que són de la seva gestió. A més, fixa unes ràtios inassumibles econòmicament per als centres i les administracions responsables. Dia 13 de març es decretà la suspensió de les classes presencials a tots els centres educatius de les Illes Balears, incloses les escoletes; entenem que ara també existeix la possibilitat de fer-ho.

En aquelles etapes on la decisió depèn exclusivament d’aquesta Conselleria, aquesta es cura en salut i estableix, amb un criteri estrictament sanitari (que és el que hauria de prevaler), la no obertura d’aquestes aules. En canvi, en aquells centres on la Conselleria no n’és la responsable directa (tot i que sigui la màxima autoritat competencial) traspassa aquesta decisió.

L’STEI demana que ara per ara no s’obrin les escoletes i ens concentrem en organitzar el curs 2020-2021 amb garanties i un replanteig estructural.

Totes les seus de l'STEI Intersindical i l'EFMD estan fent les adaptacions oportunes per tornar a l'activitat presencial amb les màximes garanties de seguretat, tan aviat com sigui possible.
Mentrestant continuem amb l'atenció telefòncia i a través de mitjans telemàtics.

ATENCIÓ DURANT LA VIGÈNCIA DEL RD 463/2020 (COVID19)

construyendo proceso creativo diseno grafico 23 2148101309