Actualitat

Signatura addenda Jubilacions Parcials

Dia 9 d’octubre de 2019, s’ha celebrat una reunió de la mesa de l’ensenyament concertat amb un únic punt en l’ordre del dia: passar a signatura de les entitats l’addenda de l’acord de 25 d’abril de 2018 sobre les condicions de jubilació parcial del professorat dels centres concertats en els anys 2019, 2020 i 2021, per a què puguin arribar a una jubilació del 75%.

Vegeu la informació completa.

dBalears

dMenorca

 

 

Per les condicions laborals del PAS de concertada

Aquests dies l’STEI Intersindical ha iniciat una campanya de recollida de signatures entre el personal d’administració i serveis dels centres concertats com a reivindicació per a la millora de les condicions laborals i salarials d’aquest personal.

 basta de fer 1

Llegeix més...

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds maig 2019.

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de maig de 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació, és a dir fins dia 11 d'octubre.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds març de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el març de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des d'abril de 2019.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 27 d'octubre.

Vegeu la resolució.

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds abril 2019.

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes d'abril de 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació, és a dir fins dia 10 d'octubre.

Resolució.

Pàgina 1 de 36