Actualitat

Programa de cooperació territorial per a l'aprenentatge de llengües estrangeres

Ha sortit publicada al BOIB de 22 de juny 2017 la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

Clica aquí per llegir la resolució

La concertada ha de recuperar els seus drets


El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat tots els representants sindicals i patronals de l’ensenyament concertat a una reunió de la mesa sectorial que tindrà lloc dimecres dia 14.


Dos dels temes que formen part de l’ordre del dia han suposat fins a dia d’avui un greuge comparatiu amb els companys de l’ensenyament públic.
El primer és la recuperació de la darrera part que tenim pendent de la paga extra de 2012 (un 37,5%), que a l’escola pública va esser abonada amb la nòmina de gener.


L’altre és el pagament del complement salarial en cas de baixa mèdica en el supòsit que aquesta tengui una durada de cinc dies o més (indistintament de quina sigui la causa de la baixa).

A dia d’avui hi ha una sèrie de supòsits en els quals no s’aplica descompte en funció de la causa de la baixa mèdica.
Recordem que tant la sostracció de la paga extra de nadal de 2012, com l’establiment del descompte salarial en cas de baixa són mesures que van esser aprovades i aplicades el mateix dia a un i altre sector, mentre que la recuperació dels dos drets s’ha aplicat a dia d’avui només al sector de l’ensenyament públic.
Per posar un exemple, una baixa llarga pot arribar a suposar un descompte de fins a 480 euros a la concertada, el temps a que a la pública suposaria un descompte zero.


Des de l’STEI vàrem presentar diversos escrits tant a la Conselleria d’Hisenda com a la d’Educació. També vam engegar una campanya a una plataforma digital, gràcies a la qual vam fer una primera entrega de signatures davant la Conselleria d’Alfons el Magnànim dia 30 de març, i hem seguit exigint a tots els fòrums l’equiparació en la recuperació de drets entre els dos sectors educatius.

 

Palma, 12 de juny de 2017

Ramon Mondéjar
Secretari Ensenyament Privat

P1110482

L'STEI entrega les primeres 700 firmes pels drets de la concertada a la Conselleria d'Educació

Llista definitiva de centres amb unitats PMAR

Dilluns, dia 29 de maig, la D. Gral. de Planificació, Ordenació i Centres  va dictar la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de centres als quals se’ls concedeix la implantació d’unitats de PMAR. Els centres tendran un termini d’un mes, a partir de la seva publicació al BOIB, per interposar un recurs d’alçada en cas de disconformitat.

Clica aquí per accedir al document

El Govern opta per la publicitat corporativa en lloc de per la comunicació pública transparent

NO s’ha reunit la Mesa General d’Empleats Públics,
NO s’han convocat més oposicions i NO hi ha cap plaça nova

Ahir es va consumar un despropòsit comunicatiu de proporcions incontrolades al Govern de les Illes Balears. El departament de Comunicació del GOIB va anunciar per terra, mar i aire que s’havia reunit en sessió extraordinària la Mesa General de l’Empleat Públic, presidida per Francina Armengol, per convocar “la major convocatòria d’oposicions de la història a les Illes Balears.” Per rematar-ho, Més per Mallorca anunciava a les xarxes socials “4500 noves places a sanitat, 3000 noves places a educació, 250 noves places a serveis generals”.

Són tres mentides.

Llegeix més...
Pàgina 1 de 20