Actualitat

Llistat definitiu sol·licituds març de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el març de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des d'abril de 2019.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 27 d'octubre.

Vegeu la resolució.

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds abril 2019.

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes d'abril de 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació, és a dir fins dia 10 d'octubre.

Resolució.

Demanam l'increment salarial al P.A.S.

Des de l'STEI denunciam que el personal d'administració i servis dels centres concertats seguiexen cobrant la seva nòmina segons les taules salarials de 2018.

Demanam a la mesa del conveni col·lectiu, que es reuneix a Madrid, més agilitat en la negociació. La darrera reunió va tenir lloc el 29 de maig. I consideram que no hauria de posar-se en qüestió que l'increment del PAS fos exacmanet el mateix que el que perceben els docents, del 2'375% per al 2019.

Vegeu el comunicat

DM 24-09-2019

Pàgina 2 de 37