Actualitat

Darreres notícies sobre pagaments a professorat d'ensenyament concertat

El Departament de Nòmina de Centres Concertats ens ha comunicat que de moment no els han donat instruccions en relació a l'abonament de la resta (37’5%) de la paga extra de Nadal de 2012.

Per altra banda, el darrer tram (setembre de 2013 a agost de 2014) dels endarreriments que contempla l'Acord de dia 21 d'abril de 2015 es finançarà en el primer trimestre de 2017.

Nova situació de permís de paternitat

El Govern ha ampliat a quatre setmanes el permís de paternitat per a la cura de fills i filles en casos de naixement, adopció o acolliment des de l'1 de gener. Fins ara durava només dues setmanes, així que els pares de nins i nines nascuts en el 2017 podran gaudir el doble de la cura dels seus fills i filles.

El permís per paternitat durarà un mes des de l' 1 de gener de 2017.

Clica aquí per llegir les noves condicions

Pacte educatiu

document aportacions pacte
Pacte educatiu
versió 23 de gener de 2016
Aportacions i al·legacions
de l'STEI Intersindical
graella pacte
Procés de debat al CEIB

L'STEI sol·licita el 37,5% de la paga extra de Nadal 2012

Hem sol·licitat a les direccions generals de personal docent i planificació i centres, que una vegada que es cobri el 37,5% que resta de la paga extra de nadal 2012 a l'ensenyament públic, es faci efectiu a l'ensenyament concertat, aplicant l'article novè de la reprogramació de l'Acord 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat de les Illes Balears. Esperam veure per part de la Conselleria les passes adequades per realitzar aquest punt.

Clica aquí per llegir el document

Pàgina 13 de 29