Actualitat

Llista definitiva de centres amb unitats PMAR

Dilluns, dia 29 de maig, la D. Gral. de Planificació, Ordenació i Centres  va dictar la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de centres als quals se’ls concedeix la implantació d’unitats de PMAR. Els centres tendran un termini d’un mes, a partir de la seva publicació al BOIB, per interposar un recurs d’alçada en cas de disconformitat.

Clica aquí per accedir al document

El Govern opta per la publicitat corporativa en lloc de per la comunicació pública transparent

NO s’ha reunit la Mesa General d’Empleats Públics,
NO s’han convocat més oposicions i NO hi ha cap plaça nova

Ahir es va consumar un despropòsit comunicatiu de proporcions incontrolades al Govern de les Illes Balears. El departament de Comunicació del GOIB va anunciar per terra, mar i aire que s’havia reunit en sessió extraordinària la Mesa General de l’Empleat Públic, presidida per Francina Armengol, per convocar “la major convocatòria d’oposicions de la història a les Illes Balears.” Per rematar-ho, Més per Mallorca anunciava a les xarxes socials “4500 noves places a sanitat, 3000 noves places a educació, 250 noves places a serveis generals”.

Són tres mentides.

Llegeix més...

Entregam a Conselleria les primeres 700 signatures de la campanya: volem cobrar les baixes al 100% des del cinquè dia

Avui 30 de març a les 12 hores del migdia hem anat a la Conselleria d'Educació i Universitat amb l'objectiu d'enregistrar les primeres 700 signatures de la campanya "Volem cobrar les baixes al 100% des del cinquè dia"; que llançàrem fa dues setmanes a través de la plataforma change.org.

Així, el secretari d'ensenyament privat concertat de l'STEI, Ramon Mondéjar, ha entregat juntament amb un grup de delegats i delegades i alliberats les signatures i un document dirigit al Conseller d'Educació Martí March, on es demana la transferència de l'Acord al que han arribat els treballadors i treballadores d'ensenyament públic i funció pública als treballadors i treballadores de l'ensenyament concertat.

Clica aquí per llegir la sol·licitud

P1110482

 

P1110496

Volem cobrar les baixes al 100% des del cinquè dia

Col·labora amb l'STEI signant la següent petició de change.org

Signa la petició clicant sobre aquest enllaç

 

El decret llei 5/2012 de mesures urgents en matèria de personal, a la seva disposició addicional quarta, va retallar el finançament del complement de les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal per contingències comuns en l'àmbit de l'ensenyament privat sostingut total o parcialment amb fons públics.

Que a l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 es determinaven situacions de caràcter excepcional en les que es reconeixia un complement econòmic fins a assolir el 100% de les retribucions.

Que l'Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 introdueix per a tot el personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma que en el supòsit de malaltia greu, pel qual una baixa és superior a 5 dies d'absentisme, podrà ser compensada fins al 100% del sou.

Que l'Acord recull el compromís del Govern de retornar a la normalitat després d'anys de retalls i confirma la plena operativitat de l'acord sempre que vengui ratificat per la mesa sectorial de cada àmbit, segons la disponibilitat econòmica.

Per tant, una vegada que aquesta aplicació de l'Acord sobre incapacitats temporals ja és d'obligada implementació a tots els empleats públics docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats , els docents de l’ensenyament concertat de les Illes Balears volem que l'aplicació de l'Acord abans esmentat sobre les incapacitats temporals sigui també transferible a les persones docents dels centres de l'ensenyament concertat de les Illes Balears.

VOLEM TENIR ELS MATEIXOS DRETS QUE ELS NOSTRES COMPANYS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC  I PER TANT QUE LES BAIXES DE MES DE CINC DIES  SIGUIN ABONADES AL 100%

concentracio

Pàgina 11 de 29