Sexennis

Sexennis: nou llistat

La Conselleria ha publicat els nous llistats de les persones que a dia 1 de setembre 2016 complien 18 anys al cos docent i que se'ls reconeix un sexenni, complement lligat a l'antiguitat en el cos i a la formació permanent.

Aquesta Resolució compren les sol·licituds presentades en el termini comprès entre l'11 de juliol al 2 de novembre de 2016.

Clica sobre els enllaços per veure si la teva sol·licitud ha estat estimada o desestimada. En cas de desestimació el centre té fins dia 30 de novembre per tornar a presentar les sol·licituds, enregistrant-les a Conselleria.

SOL·LICITUDS ESTIMADES

SOL·LICITUDS DESESTIMADES

Ressolució del Conseller

Llistat de sol·licituds estimades i desestimades: sexennis

La Conselleria ha publicat els nous llistats de les persones que a dia 1 de setembre 2016 complien 18 anys al cos docent i que se'ls reconeix un sexenni, complement lligat a l'antiguitat en el cos i a la formació permanent.

Aquesta Resolució compren les sol·licituds presentades en el termini comprès entre el 19 de juny i 10 de juliol de 2016. Les sol·licituds presentades en una data posterior a aquest termini es resoldran en una altra resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Clica sobre els enllaços per veure si la teva sol·licitud ha estat estimada o desestimada. En cas de desestimació el centre té fins dia 3 de novembre per tornar a presentar les sol·licituds, enregistrant-les a Conselleria.

SOL·LICITUDS ESTIMADES

SOL·LICITUDS DESESTIMADES

*Motiu 1: no acreditar els 18 anys d'experiència en el cos

*Motiu 2: no acreditar les 100 hores de formació

Resolució 17-10-2016 per la qual s'aproven els llistats provisionals de sol·licituds estimades i desestimades

Tota la documentació a la pàgina web de la Conselleria

Resolució de sexennis a BOIB

Al BOIB núm. 77, de 18 de juny, surt publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu el BOIB

Annex a emplenar pels treballadors

Criteris per poder cobrar el complement

Instruccions per emplenar la sol·licitud

Llista definitiva sol·licituds estimades Acord 2008

 

Cobrament del primer sexenni segons reprogramació Acord 2008

El dimarts 12 d'abril es va celebrar la primera mesa tècnica a la Conselleria d’Educació per tractar els termes que afecten a la reprogramació de l’Acord 2008, signada el 10 de febrer de 2016.

Reconeixement del complement d’antiguitat i formació (Sexennis)

La Conselleria informà que publicarà una resolució amb tot el procediment a seguir per poder accedir al Sexenni. El més important és que tothom ha de tenir accés al Portal del Personal per poder accedir a la informació de la seva formació homologada.

L’Administració sol·licitarà al centre un llistat de les persones que compleixen el requisit primer, és a dir, haver complit 18 anys de docència dia 1 de setembre de 2016 (a qualsevol centre educatiu).

Totes aquestes persones (tant les que foren acceptades a la resolució de 2010, com les que durant aquests anys han arribat als 18 anys), hauran de presentar a l’empresa una vida laboral actualitzada quan aquesta la requereixi.

Pàgina 9 de 9