Sexennis

Sexennis: nous llistats de persones estimades i desestimades

Durant el mes d’agost han anat sortint diverses resolucions sobre la concessió de nous sexennis corresponents a les sol·licituds registrades durant el curs 2016-2017.
Us recordam l’enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945

* SI NO SORTIU A CAP DE LES LLISTES:
No us preocupeu, perquè encara s’han de publicar més resolucions. Les quatre que hi ha publicades només es refereixen a les sol·licituds presentades fins a dia 14 de juny.
Recordau que el termini per a que els centre puguin registrar-les acaba dia 30 de setembre.

* SI US HAN DESESTIMAT LA SOL·LICITUD:
A les resolucions s’habilitava un termini de 10 dies per poder presentar al·legacions, quan els centres romanen tancats. És per això ens vam posar en contacte amb la Conselleria per a què habilités un nou termini que faci possible a totes aquelles persones que hi estiguin interessades puguin registrar les seves al·legacions.

La Conselleria ha adreçat la següent comunicació:

Per indicació del director general de Planificació, Ordenació i Centres us comunico que les resolucions que s’indiquen a continuació i que és varen publicar a la Web de la Conselleria durant el mes d’agost, s’ampliarà el termini per presentar al·legacions, fins dia 12 de setembre de 2017 inclòs:
- Resolució de 10 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 19 de juny al 22 de desembre de 2016 Correcció d'errades advertides a la Resolució de 10 d'agost de 2017.
- Resolució de 17 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 13 de gener al 31 de març de 2017.

Referent a les següents Resolucions, avui s’ha publicat a la Web de la Conselleria, una Correcció d’Errades que amplia el termini fins dia 15 de setembre de 2017 (inclòs):
- Resolució de 24 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades de l'1 de juny al 14 de juny de 2017. Correcció errades 24 d'agost.
- Resolució de 21 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 5 d'abril al 31 de maig de 2017 Correcció errades 21 d'agost.

Sexennis: resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig 2017

LLista de persones estimades i desestimades que presentaren les sol·licituds entre 24 de novembre i 22 de desembre 2016.

 

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha informat que s'ha publicat la Resolució de 10 de maig de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

En el següent enllaç teniu: la resolució, el llistat de sol·licituds estimades, i el llistat de sol·licituds desestimades. https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945

Els centres disposen d'un termini de deu dies, per presentar les esmenes o al·legacions que considerin adients. Aquest termini comença dia 16 de maig i finalitza el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos. 

Sexennis: llistes definitives de sol·licituds presentades entre l'11 de juliol i el 2 de novembre

S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l'11 de juliol i el 2 de novembre de 2016, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en la reprogramació de l'Acord del 2008.

El plaç per fer recursos d'alçada referents a aquesta resolució finalitza el 20 de gener.

També s'ha publicat l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades a la Resolució d'11 de novembre de 2016 per la qual s'aprovaven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades.

Les sol·licituds desestimades per aquesta Resolució es consideraran presentades a l'efecte de valorar el reconeixement del complement per al termini amb data d'efecte d'1 de setembre de 2017. Recordam que, per a aquest termini esmentat, aquelles sol·licituds desestimades per motius de formació han de sol·licitar el reconeixement de la formació al Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. El termini per sol·licitar-ho finalitza el 15 de juny de 2017.

 

Clica aquí per veure les sol·licituds estimades

Clica aquí per veure les sol·licituds desestimades

Clica aquí per llegir l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades

Clica aquí per llegir la ressolució

Clica aquí per accedir a la pàgina web caib amb tots els documents

Pàgina 8 de 9