Sexennis

Correcció a la Resolució definitiva de sexennis 16 de novembre

Ha sortit publicada una correcció d'errades de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de novembre de 2017 per la qual s’aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l’1 de juny i el 14 de juny de 2017 relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació del professorat.

Vegeu la Correcció d'errades de la resolució

 

Va sortir publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de novembre de 2017 per la qual s’aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l’1 de juny i el 14 de juny de 2017 relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació del professorat.

Resolució definitiva 16 de novembre

Sexennis: llistes definitives de sol·licituds enviades entre el 13 de gener i el 31 de març

S'ha publicat la resolució del Director General d'Ordenació, Planificació i centres de 20 de setembre 2017 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds enviades entre el 13 de gener i el 31 de març per al complement lligat a l'antiguitat i formació del professorat (sexenni). Aquesta resolució no exahureix la via administrativa. El professorat desestimat té un mes per a fer un recurs d'alçada.

 

Clica aquí per veure la resolució

Sexennis: nova resolució 8 de setembre

Ha sortit publicada a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Universitat la cinquena resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2017, sobre la relació de sol·licituds enviades entre el 15 i el 30 de juny del complement d'antiguitat lligat a la formació.

Igual que a les anteriors resolucions, s’estableix un termini de deu dies per a la presentació d’al·legacions contra aquesta resolució. Per tant, les persones desestimades tenen fins dia 25 de setembre per poder realitzar les al·legacions pertinents.

Clica aquí per llegir la resolució

Pàgina 7 de 9