Sexennis

Llistat definitiu sol·licituds juny 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el juny de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de desembre), fins dia 12 de gener de 2019.

Vegeu la resolució.

Model d'escrit al·legacions/de recurs

Per si el necessitau, aquí teniu el formulari per poder presnetar les al·legacions a la sol·licitud de sexennis.

Una vegada emplenat, heu d'entregar aquest model a la secretaria del centre per a la seva tramitació a Conselleria.

Resolució llistes provisionals juliol 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de juliol de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació (dia 12 de novembre), fins dia 26 de novembre de 2018.

Resolució.

Resolució llistes provisionals juny 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de juny de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació (dia 12 de novembre), fins dia 26 de novembre de 2018.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds maig 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el maig de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de novembre), fins dia 12 de desembre de 2018.

Vegeu la resolució.

Pàgina 3 de 9