Sexennis

Sexennis: resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig 2017

LLista de persones estimades i desestimades que presentaren les sol·licituds entre 24 de novembre i 22 de desembre 2016.

 

La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha informat que s'ha publicat la Resolució de 10 de maig de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

En el següent enllaç teniu: la resolució, el llistat de sol·licituds estimades, i el llistat de sol·licituds desestimades. https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945

Els centres disposen d'un termini de deu dies, per presentar les esmenes o al·legacions que considerin adients. Aquest termini comença dia 16 de maig i finalitza el 29 de maig de 2017, ambdós inclosos. 

Sexennis: llistes definitives de sol·licituds presentades entre l'11 de juliol i el 2 de novembre

S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l'11 de juliol i el 2 de novembre de 2016, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en la reprogramació de l'Acord del 2008.

El plaç per fer recursos d'alçada referents a aquesta resolució finalitza el 20 de gener.

També s'ha publicat l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades a la Resolució d'11 de novembre de 2016 per la qual s'aprovaven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades.

Les sol·licituds desestimades per aquesta Resolució es consideraran presentades a l'efecte de valorar el reconeixement del complement per al termini amb data d'efecte d'1 de setembre de 2017. Recordam que, per a aquest termini esmentat, aquelles sol·licituds desestimades per motius de formació han de sol·licitar el reconeixement de la formació al Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. El termini per sol·licitar-ho finalitza el 15 de juny de 2017.

 

Clica aquí per veure les sol·licituds estimades

Clica aquí per veure les sol·licituds desestimades

Clica aquí per llegir l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades

Clica aquí per llegir la ressolució

Clica aquí per accedir a la pàgina web caib amb tots els documents

Sexennis: nou llistat

La Conselleria ha publicat els nous llistats de les persones que a dia 1 de setembre 2016 complien 18 anys al cos docent i que se'ls reconeix un sexenni, complement lligat a l'antiguitat en el cos i a la formació permanent.

Aquesta Resolució compren les sol·licituds presentades en el termini comprès entre l'11 de juliol al 2 de novembre de 2016.

Clica sobre els enllaços per veure si la teva sol·licitud ha estat estimada o desestimada. En cas de desestimació el centre té fins dia 30 de novembre per tornar a presentar les sol·licituds, enregistrant-les a Conselleria.

SOL·LICITUDS ESTIMADES

SOL·LICITUDS DESESTIMADES

Ressolució del Conseller

Pàgina 9 de 10