Sexennis

Sexennis: llistes definitives de sol·licituds enviades entre el 13 de gener i el 31 de març

S'ha publicat la resolució del Director General d'Ordenació, Planificació i centres de 20 de setembre 2017 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds enviades entre el 13 de gener i el 31 de març per al complement lligat a l'antiguitat i formació del professorat (sexenni). Aquesta resolució no exahureix la via administrativa. El professorat desestimat té un mes per a fer un recurs d'alçada.

 

Clica aquí per veure la resolució

Sexennis: nova resolució 8 de setembre

Ha sortit publicada a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Universitat la cinquena resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2017, sobre la relació de sol·licituds enviades entre el 15 i el 30 de juny del complement d'antiguitat lligat a la formació.

Igual que a les anteriors resolucions, s’estableix un termini de deu dies per a la presentació d’al·legacions contra aquesta resolució. Per tant, les persones desestimades tenen fins dia 25 de setembre per poder realitzar les al·legacions pertinents.

Clica aquí per llegir la resolució

Sexennis: nous llistats de persones estimades i desestimades

Durant el mes d’agost han anat sortint diverses resolucions sobre la concessió de nous sexennis corresponents a les sol·licituds registrades durant el curs 2016-2017.
Us recordam l’enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2636945

* SI NO SORTIU A CAP DE LES LLISTES:
No us preocupeu, perquè encara s’han de publicar més resolucions. Les quatre que hi ha publicades només es refereixen a les sol·licituds presentades fins a dia 14 de juny.
Recordau que el termini per a que els centre puguin registrar-les acaba dia 30 de setembre.

* SI US HAN DESESTIMAT LA SOL·LICITUD:
A les resolucions s’habilitava un termini de 10 dies per poder presentar al·legacions, quan els centres romanen tancats. És per això ens vam posar en contacte amb la Conselleria per a què habilités un nou termini que faci possible a totes aquelles persones que hi estiguin interessades puguin registrar les seves al·legacions.

La Conselleria ha adreçat la següent comunicació:

Per indicació del director general de Planificació, Ordenació i Centres us comunico que les resolucions que s’indiquen a continuació i que és varen publicar a la Web de la Conselleria durant el mes d’agost, s’ampliarà el termini per presentar al·legacions, fins dia 12 de setembre de 2017 inclòs:
- Resolució de 10 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 19 de juny al 22 de desembre de 2016 Correcció d'errades advertides a la Resolució de 10 d'agost de 2017.
- Resolució de 17 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 13 de gener al 31 de març de 2017.

Referent a les següents Resolucions, avui s’ha publicat a la Web de la Conselleria, una Correcció d’Errades que amplia el termini fins dia 15 de setembre de 2017 (inclòs):
- Resolució de 24 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades de l'1 de juny al 14 de juny de 2017. Correcció errades 24 d'agost.
- Resolució de 21 d'agost de 2017 per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades, presentades del 5 d'abril al 31 de maig de 2017 Correcció errades 21 d'agost.

Pàgina 8 de 10