Sexennis

Sexennis: nova resolució de llistes provisionals de sol·licituds entre 1 i 31 de març 2018

Dia 5 de juny es va publicar una Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de juny de 2018, per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de març de 2018 i el 31 de març de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 20 de juny  de 2018.

Clica aquí per llegir el document

Sexennis: nova resolució de llistes provisionals 1-28 de febrer

El dia 5 de juny es  va publicar a la Web de la Direcció General, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 i el 28 de febrer de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Clica aquí per llegir el document

Sexennis: llista definitiva de sol·licituds enviades entre l'1 i el 31 de gener 2018

S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades o desestimades relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació (sexenni). El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat finalitza el dia 22 de juny 2018.

Clica aquí per llegir el document

Sexennis: publicades les llistes provisionals de sol·licituds presentades entre l’1 de gener i el 31 de gener 2018

S'han publicat les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors fins dia 15 de maig de 2018.

Clica aquí per veure el document

Pàgina 5 de 10