Sexennis

Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds octubre 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes d'octubre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds setembre 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el setembre de 2018.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics a 1 d'octubre

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 4 de març de 2019.

Vegeu la resolució.

Resolució llistes provisionals setembre 2018

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de setembre de 2018.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la se¡va publicació.

Resolució.

Llistat definitiu sol·licituds juliol 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el juliol de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de desembre), fins dia 12 de gener de 2019.

Vegeu la resolució.

Llistat definitiu sol·licituds juny 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el juny de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de desembre), fins dia 12 de gener de 2019.

Vegeu la resolució.

Pàgina 3 de 10