Llistat definitiu sol·licituds de gener de 2019

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el gener de 2019.

Aquestes resolucions tendran efectes econòmics des de febrer de 2019.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, és a dir, fins dia 14 de juny.

Vegeu la resolució.