Llistat definitiu sol·licituds juliol 2018

Han sortit publicades les resolucions definitives de sexennis de les sol·licituds presentades el juliol de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 12 de desembre), fins dia 12 de gener de 2019.

Vegeu la resolució.