Llistes definitives de sexennis abril 2018

Ha sortit publicada la resolució definitiva de sexennis del mes d'abril de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació; és a dir, fins dia 24 de setembre.

Vegeu el llistat