Han sortit publicades les resolucions definitives del sexennis dels mesos de febrer i març de 2018.

El termini per poder interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitat és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació (dia 26 de juny), fins dia 25 de juliol de 2018.

Clica aquí per veure les llistes de l'1 al 28 de febrer

Clica aquí per llegir les llistes entre l'1 i el 31 de març