Dia 5 de juny es va publicar una Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de juny de 2018, per la qual s’aprovaren les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de març de 2018 i el 31 de març de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies des de l'endemà de la publicació, això és, fins dia 20 de juny  de 2018.

Clica aquí per llegir el document