S'han publicat les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de gener i el 31 de gener de 2018, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors fins dia 15 de maig de 2018.

Clica aquí per veure el document