S'ha publicat la resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de febrer per la qual s'aproven les llistes provisionals de sol·licituds presentades entre l'1 i el 31 d'octubre de 2017 relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació (sexenni). El termini per poder presentar al·legacions és de deu dies.

Vegeu la resolució