S'ha publica la resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds presentades entre l'1 i el 30 de setembre de 2017 relatives al complement d'antiguitat lligat a la formació (sexenni). El termini per poder presentar recurs d'alçada contra aquesta resolució és des de dia 17 de gener fins dia 16 de febrer de 2018.

Clica aquí per veure el document