Ha sortit publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 de gener de 2018, per la qual s'aproven les llistes definitives de les sol·licituds presentades entre l'1 d'agost al 31 d'agost de 2017, per al reconeixement del complement d'antiguitat lligat a la formació o sexenni. El recurs d'alçada contra aquesta resolució es pot fer entre el 10 de gener i el 12 de febrer.

Clica aquí per llegir el document