Ha sortit publicada la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de desembre  de 2017 per la qual s’aproven les llistes provisionals de les sol·licituds, presentades entre l’1 de setembre de 2017 i el 30 de setembre de 2017, estimades i desestimades per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

 

Clica aquí per llegir la resolució provisional