S'ha publicat la resolució del Director General d'Ordenació, Planificació i centres de 20 de setembre 2017 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds enviades entre el 13 de gener i el 31 de març per al complement lligat a l'antiguitat i formació del professorat (sexenni). Aquesta resolució no exahureix la via administrativa. El professorat desestimat té un mes per a fer un recurs d'alçada.

 

Clica aquí per veure la resolució