Ha sortit publicada a la pàgina web de la Conselleria d'Educació i Universitat la cinquena resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2017, sobre la relació de sol·licituds enviades entre el 15 i el 30 de juny del complement d'antiguitat lligat a la formació.

Igual que a les anteriors resolucions, s’estableix un termini de deu dies per a la presentació d’al·legacions contra aquesta resolució. Per tant, les persones desestimades tenen fins dia 25 de setembre per poder realitzar les al·legacions pertinents.

Clica aquí per llegir la resolució