A la nòmina del més de febrer s’inclouran uns descomptes en el concepte de paga extra,

corresponents a la part proporcional dels sexennis abonats amb efectes de setembre de 2016.

El motiu és que al prorrateig de les pagues extra des de setembre de 2016 havien calculat els sexennis per 14 pagues.

De de l'STEI hem demanat que es regularitzin les quantitats coincidin amb l'abonament dels endarreriments de l'1,3% de setembre 2013-setembre2014.

Vegeu el document.