S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual s'aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l'11 de juliol i el 2 de novembre de 2016, per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat establert en la reprogramació de l'Acord del 2008.

El plaç per fer recursos d'alçada referents a aquesta resolució finalitza el 20 de gener.

També s'ha publicat l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades a la Resolució d'11 de novembre de 2016 per la qual s'aprovaven les llistes provisionals de sol·licituds estimades i desestimades.

Les sol·licituds desestimades per aquesta Resolució es consideraran presentades a l'efecte de valorar el reconeixement del complement per al termini amb data d'efecte d'1 de setembre de 2017. Recordam que, per a aquest termini esmentat, aquelles sol·licituds desestimades per motius de formació han de sol·licitar el reconeixement de la formació al Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat. El termini per sol·licitar-ho finalitza el 15 de juny de 2017.

 

Clica aquí per veure les sol·licituds estimades

Clica aquí per veure les sol·licituds desestimades

Clica aquí per llegir l'informe sobre la valoració de les al·legacions presentades

Clica aquí per llegir la ressolució

Clica aquí per accedir a la pàgina web caib amb tots els documents