La Conselleria ha publicat els nous llistats de les persones que a dia 1 de setembre 2016 complien 18 anys al cos docent i que se'ls reconeix un sexenni, complement lligat a l'antiguitat en el cos i a la formació permanent.

Aquesta Resolució compren les sol·licituds presentades en el termini comprès entre el 19 de juny i 10 de juliol de 2016. Les sol·licituds presentades en una data posterior a aquest termini es resoldran en una altra resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Clica sobre els enllaços per veure si la teva sol·licitud ha estat estimada o desestimada. En cas de desestimació el centre té fins dia 3 de novembre per tornar a presentar les sol·licituds, enregistrant-les a Conselleria.

SOL·LICITUDS ESTIMADES

SOL·LICITUDS DESESTIMADES

*Motiu 1: no acreditar els 18 anys d'experiència en el cos

*Motiu 2: no acreditar les 100 hores de formació

Resolució 17-10-2016 per la qual s'aproven els llistats provisionals de sol·licituds estimades i desestimades

Tota la documentació a la pàgina web de la Conselleria