El dimarts 12 d'abril es va celebrar la primera mesa tècnica a la Conselleria d’Educació per tractar els termes que afecten a la reprogramació de l’Acord 2008, signada el 10 de febrer de 2016.

Reconeixement del complement d’antiguitat i formació (Sexennis)

La Conselleria informà que publicarà una resolució amb tot el procediment a seguir per poder accedir al Sexenni. El més important és que tothom ha de tenir accés al Portal del Personal per poder accedir a la informació de la seva formació homologada.

L’Administració sol·licitarà al centre un llistat de les persones que compleixen el requisit primer, és a dir, haver complit 18 anys de docència dia 1 de setembre de 2016 (a qualsevol centre educatiu).

Totes aquestes persones (tant les que foren acceptades a la resolució de 2010, com les que durant aquests anys han arribat als 18 anys), hauran de presentar a l’empresa una vida laboral actualitzada quan aquesta la requereixi.