Talules salarials del PAS. Setembre 2018.

Aquí teniu les taules salarials del Personal d'Administració i Serveis de centres concertats, vigents a partir de setembre de 2018.