Legislació

Avaluació de batxillerat per accés a la Universitat

Ha sortit publicada l'Ordre  ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques , el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució i dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/18.

 

Clica aquí per llegir l'ordre

Resolució avaluació de batxillerat

El mes de desembre va sortir publicada una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aprovaren les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2017-2018.

Clica aquí per llegir el document

Publicades les instruccions per a programes de reforç a 4rt D’ESO

Ha sortit publicada al BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017 la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la implantació dels programes de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10731/601550/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Resolució provisional de dotació de personal d'atenció a la diversitat curs 2017/18

S'ha publicat al BOIB del 8 de juliol la resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018. El termini per presentar al·legacions és de deu dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al butlletí.

S'ha publicat també la ressolució per la qual s’aprova l’ampliació de determinades hores de professorat de suport educatiu per als centres concertats per al curs 2017-2018. Es pot presentar el desacord amb la ressolució fins dia 14 de juliol.

Clica aquí per llegir el document

Clica aquí per llegir la ressolució de l'article 19.3