Resolució paga dels 25 anys IV Conveni

Veure la resolució.