Acuerdo básico entre el Ministerio de Educación y Ciencias y las organizaciones sindicales representativas del personal del àmbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.

Aquí teniu un anàlisi de l’Acord de dia 8 de novembre ... La CIG (sindicat en nom del qual els STEs assistim a la Mesa de Madrid) ha denunciat l’acció discriminatòria del MEC per no haver estat informada de la negociació d’aquest acord . La CIG és membre de la Mesa de Negociació de Concertada , per tant tenia tot el dret d’estar a la negociació i de signar si ho trobava oportú; cosa que segurament hagués fet si considerés que recull millores encara que segurament hagués manifestat en un to crític la insuficiència d’aquest acord.