Decret de regulació de la formació permanent del professorat

El 15 de juliol va sortir publicat al BOIB el Decret pel qual es regula la formació permanent del professorat. Aquest decret té per objecte regular la planificació i l'organització de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Podeu llegir-ho clicant aquí.