Acord 2016 de reprogramació de l'Acord 2008

Publicat al BOIB Núm. 67, de 28 de maig de 2016 l'Acord de reprogramació de l'Acord 2008 per a la Millora de l'Ensenyament concertat.