Acord de 30 d'abril de 2001 per a la millora de l'ensenyament concertat

Publicat al BOIB de 24 de maig de 2001.