Acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l'ensenyament privat concertat a les Illes

Resolució del Conseller d’Educació i Cultura de data 20 de setembre de 2004, per la qual s’ordena la publicació de l’acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.