Instruccions i resolucions

Instruccions de principi de curs centres privats concertats

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2020-2021.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2019-2020.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2018-2019.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2017-2018.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2016-2017.

 

Resolucions sobre concerts educatius

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 de maig de 2020 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al proper curs 2020/21.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d'octubre de 2020 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2020/21.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d'abril de 2019 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2019/20.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de setembre de 2019 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2019/20.

 

Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2018/19.

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs 2018/19.

Instruccions gaudi permís acumulació de lactància

El departament de Centres Concertats ha publicat una modificació de les instruccions per al curs 2019/2020 pel que fa referència al permís acumulat de lactància.

*El R.D. Llei 6/2019 permet el fraccionament dels permisos de maternitat i paternitat.

*La Conselleria permetrà gaudir el permís acumulat de lactància després de qualsevol fracció del permís de maternitat o paternitat (i no després de la primera fracció, com fins ara), sempre que sigui abans que l’infant compleixi els 9 mesos.

*La Conselleria recorda que segueix essent d’aplicació la normativa que diu que l’excedència (abans dels 9 mesos) i l’acumulació del permís de la lactància són incompatibles.