Resolució devinitiva sexennis sol·licitats a octubre 2017

S'ha publicat la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de març de 2018 per la qual s’aproven les llistes definitives de sol·licituds estimades i desestimades, presentades entre l’1 d’octubre i el 31 d’octubre de 2017, per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu la resolució.