Reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries

S'ha publicat la resolució del director general d'Educació i Cultura per la qual es corregeix una errada material advertida en la instrucció del director general d'Educacio i Cultura dirigida al Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats sobre el finançament de les despeses generades per la concessió, per part del centre concertat, de reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries

També s' ha publicat la instrucció del director general d'Educació i Cultura dirigida al Servei de Gestió i Relacions amb Centres Concertats sobre el finançament de les despeses generades per la concessió, per part del centre concertat, de reduccions de jornada i excedències per cura de familiar i d'excedències voluntàries.

VEURE INSTRUCCIÓ

VEURE RESOLUCIÓ