SUBSTITUCIÓ DE LES BAIXES PER COVID A LA CONCERTADA

Davant el gran nombre de baixes COVID produïdes aquest principi de curs, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres va remetre als centres una nota el 10 de gener de 2022 indicant com procedir davant la manca de baixes mèdiques.

Després dels dubtes que ha generat la nota, s’ha enviat una nova nota d’aclariment. Us adjuntam les dues.

Igualment, després que tota la part social ho hàgim sol·licitat, es va celebrar una reunió amb el director general de Planificació i Centres dia 12 de gener.

En aquesta reunió els centres han explicat que per evitar els inconvenients de la legislació sobre protecció de dades, demanaran als afectats per COVID que els autoritzin a donar el seu nom, i així agilitzar les substitucions.

Igualment s’ha agraït a l’administració la flexibilitat tant pel que fa a les dates de les substitucions com pel que fa a les titulacions exigides a les persones substitutes. Aquesta flexibilitat serà d’aplicació durant l’actual trimestre i mentre es mantingui la situació sanitària actual que posa en dificultats el funcionament normal dels centres educatius.

Amb data 14-01-2022 l'administració ha enviat una nova nota aclaratòria sobre la titulació de les persones que substitueixen una baixa per COVID, o una per qualsevol altra motiu.

    

 PDF file icon  PDF file icon  PDF file icon

Nota baixes 10-01-2022                  

Aclariment 11-01-2022               

 Nota titulacions 14-01-2021