El Servei de Salut de la Conselleria d'Educació ha informat que disposa de tota la informació, pel que fa a tot el professorat de l'ensenyament concertat, que els Serveis de Prevenció dels centres han avaluat com a vulnerable a la Covid-19.

Han fet saber que en breu citaran personalment per a dur a terme les serologies.

Es farà mitjançant cita única a cada illa i previsiblement serà el dissabte 10 d'octubre 2020 al matí.

En el cas que alguna serologia resulti positiva, s'avisarà l'interessat per realitzar-li PCR. En cas de resultat negatiu de la serologia, no s'informarà individualment.

L'STEI vol recordar que als centres concertats no tan sols hi ha professorat i que tota la resta de personal no docent també forma part de la comunitat educativa i molts d'ells també han estat avaluats com a vulnerables a la Covid-19.
Per tal fet, demanam que des dels Serveis de Prevenció pertinents també es realitzin les serologies a tot el personal no docent.