L'STEI demana màscares FFP2 per a tots els docents, les recomanades per a llocs de feina amb risc baix o moderat

Un Equip de Protecció Individual (EPI) s’ajusta a allò que estableix el Reial Decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut

L’STEI Intersindical ha registrat un escrit adreçat al conseller d’Educació en què reclama que es doti tot el col·lectiu docent d’equips de protecció individual (EPI), per a poder garantir la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors. El sindicat demana màscares FFP2 per a tots els docents, les recomanades per a llocs de feina amb risc baix o moderat.

Aquestes màscares estan fabricades per a la filtració dels virus, bacteris i patògens al 92% i només tenen un 8% de fugida cap a l'exterior.  D’aquesta manera es garanteix una protecció eficaç per al col·lectiu docent, sobretot en aquelles etapes en què l’alumnat no està obligat a dur màscares dins les aules.

El sindicat ha reclamat una protecció especial per als docents d’infantil, que són els que pateixen un major risc de contagi. També ha denunciat que, en molts casos, la distància de seguretat de 1’5 metres no es dona.

A més, davant el fet que la Conselleria ha permès que “en el cas d'educació infantil, ateses las característiques del desenvolupament dels infants d'aquesta edat, es podria prescindir de certes mesures de protecció sanitària que implicarien la reducció de la naturalitat en la relació entre els membres del grup”, l’STEI Intersindical reclama que la protecció de la salut és més necessària que mai i que l’Administració té el deure de garantir que el retorn a les aules s’ha de fer de manera segura.

Per aquests motius, l’STEI Intersindical demana màscares FPP2 per a tot el col·lectiu docent de les Illes Balears.

Palma, 15 de setembre de 2020