La posició de l’STEI és clara: el pla de desescalada és inviable. El Conseller va manifestar que traslladarà al Ministeri la posició quasi unànime de la comunitat educativa, en contra del retorn a les aules aquest mes de maig.

Aquest dijous, 7 de maig, s'ha celebrat una reunió de la mesa d’ensenyament concertat per parlar sobre el procés de desescalada progressiva a l’àmbit de l’educació i la infància. El conseller Marti March i el director general Antoni Morante hi eren presents.

Des de l’STEI hem fet palesa la nostra preocupació perquè sabem que aquest pla de desescalada és inviable i hem manifestat les nostres inquietuds:

 • El criteri sanitari serà el que marcarà aquest retorn. Des d’aquest punt de vista, sabem que el perill de rebrot existeix. Davant la manca de tests per a tothom, correm el perill evident que els centres educatius es converteixin en focus de propagació del virus.
 • Serà fonamental la desinfecció dels centres, que teòricament no pot dur a terme el personal de neteja, sinó que hi haurà d’haver empreses especialitzades.
 • També esdevindrà inviable des del punt de vista organitzatiu, per part dels equips directius i del professorat, haver de tornar adaptar les programacions ja adaptades fa dues setmanes en funció de les instruccions.
 • El govern i la Conselleria han fet l’esforç i la inversió de comprar 3.000 ordinadors, configurar-los i repartir-los. VAL LA PENA AQUEST ESFORÇ?
 • Ara que tothom té més o manco clar allò que s’ha de fer, el que cal és acabar el curs i dedicar temps suficient a preparar el curs vinent. S’hauran d’aplicar ràtios reduïdes, distancies de seguretat etc.
 • Tampoc no és possible compaginar les classes presencials i a distància amb l'actual plantilla sense desdoblar hores.
 • L'escola no ha de ser la solució. No se li pot atribuir aquesta funció assistencial. A l’STEI som ben conscients que quan els pares comencin a treballar hi haurà un problema de conciliació si no es pot continuar amb el teletreball. Molts de mestres i professors també som pares i mares, i si hem d’anar al centre, tampoc sabem on deixar els nostres fills. Els padrins ara no son la solució, s’han d’articular veritables mesures de conciliació familiar i laboral, i el que ens preocupa és que no les veiem enlloc aquestes mesures. De moment sempre ha de ser l’escola la que s’adapti a l’empresa privada; a l’STEI no hi estem d’acord, i ja és hora que això canviï, que la conciliació en aquesta situació tan excepcional sigui en els dos sentits com a mínim, i no sempre en el mateix.
 • No te cap sentit el fet de poder dur els infants i més en el cas de 0-6 anys. Tots els experts ho diuen i per responsabilitat encara no te cap sentit el començar.
 • Els professors i professores ja han organitzat la feina telemàticament, amb els seus propis mitjans en molts de casos, comprant ordinadors, ampliant tarifes de mòbil per connexió amb els seus propis recursos. Un esforç lligat a més hores de feina de les habituals.
 • Pedagògicament tampoc li veiem el sentit, l’aprofitament que suposarien 3 setmanes seria més aviat escàs. I ja sabem com serà l’avaluació segons es desprèn de les instruccions.
 • Tampoc se pot argumentar que es fa en favor de la igualtat d’oportunitats de l’alumnat més vulnerable; la voluntarietat contradiu aquest argument, i precisament aquest alumnat més vulnerable, amb tota probabilitat, és el que té el pare o la mare a l’atur i per tant no pot anar a escola, amb la qual cosa s’aprofundeix en aquesta bretxa social i digital que esdevindrà educativa. L'esforç organitzatiu ha d'anar enfocat al curs que ve.
 • També hem demanat que el departament d’Inspecció Educativa, que depèn directament del conseller, deixi de carregar amb graelles, informes i burocràcia que no serveix absolutament per res i molt manco en aquests moments.
 • Pel que fa al Servei de Prevenció de Riscs Laborals, és important que els centres educatius estiguin coordinats amb les empreses encarregades contractades per cada centre educatiu.

Per tant, la posició de l’STEI és dedicar els esforços a planificar el proper curs, que tampoc serà normal.

El Conseller ens ha deixat ben clar que les instruccions són un esborrany en base a les instruccions donades des del Govern de Madrid i que s’han elaborat per estar preparats. Estan oberts a totes les aportacions que es puguin presentar per a millorar el mateix.

S’està pendent de les fases que es dictin des de Madrid però no es sap amb certesa quan serà la seva aplicació. Sí que pareix que la Fase 1 comença dia 11 de maig i és quan els equips directius s’hauran d’incorporar per preparar la desescalada. El Conseller ha dit que la setmana que ve hi ha una reunió amb el Ministeri sobre la desescalada i ell defensarà el que li ha dit amb aquestes reunions la comunitat educativa.

A la Mesa de concertada la majoria d’entitats li han deixat ben clar que no s’està d’acord amb la reincorporació als centres educatius. Per tant, sabent que la majoria de la comunitat educativa no està per torna a obrir els centres, entenem que es defensarà el no retorn a les escoles i que es cerquin solucions per a la conciliació laboral dels pares.

El consellera ha deixat clar que les CCAA no tenen autoritat legal en aquets moments per decidir si es pot obrir o no. S’ha d’estar preparat per si des de Madrid segueixen amb el seu protocol, i per això s’han de seguir fent tots els protocols pertinents.

Des de la Conselleria ja s’han demanat els EPIS per als centres: 300.000 mascaretes, 140.000 guants, gel i altres.

Per tant, com a resum :

El conseller farà arribar les inquietuds de la comunitat educativa de les Illes Balears i demanarà no començar el mes de maig.