La confederació de STEs-i, en què està integrat l’STEI Intersindical, rebutja les mesures que s'estan anunciant per a la desescalada de l'estat d'alarma en l'àmbit escolar. Les mesures que està projectant el Govern central, tal com fins ara s'han donat a conèixer a través del document publicat pel Ministeri de Sanitat sobre Previsió orientativa per a l'aixecament de les limitacions d'àmbit nacional, ens sorprenen i omplen de preocupació.

De manera concreta el Govern pretén que en la segona fase de la desescalada s'obrin les aules d'Educació Infantil (infants menors de 6 anys) perquè siguin atesos en els casos en els quals els seus progenitors hagin de treballar i aquesta activitat laboral no pugui substituir-se per teletreball.

Amb caràcter voluntari per a l'alumnat, es reprendrà l'activitat presencial en els centres en els nivells de 4t d'ESO, 2n de batxillerat, 2n d'FP de grau mitjà i Superior i darrer any d'Ensenyaments de règim especial (Conservatoris, EOI, Escoles d’Arts, etc.). També, amb caràcter voluntari per a l'alumnat, s'obriran els centres d'Educació Especial.

Aquesta Confederació valora molt negativament aquestes mesures pels greus interrogants que presenten tant des d'un punt de vista organitzatiu com sanitari. Organitzativament veiem impossible conjugar, amb les actuals plantilles docents, continuar atenent mitjançant el teletreball la majoria de l'alumnat, i, alhora, acudir als centres educatius per a atendre presencialment la resta en els nivells i etapes que ha fixat el Govern. Des del punt de vista sanitari la preocupació és enorme pensant en la possibilitat que col·legis i instituts es puguin convertir en focus d'infecció, i docents, personal d'administració i serveis i alumnat en vectors de transmissió de la malaltia.

Esment a part ens mereix l'afer de convertir les aules d'Educació Infantil en simples guarderies per facilitar la conciliació laboral de les famílies en les quals tots dos progenitors treballin fora de casa. Per poder conciliar la vida laboral i la custodia d'infants petits s'hauria de concedir un permís retribuït a un dels dos. Rebutjam aquesta visió d'aquesta etapa, tan educativa com les de la resta del sistema i a la qual es confereix, incomprensiblement, una funció social que no li correspon.

En qualsevol cas, des d'aquesta Confederació entenem que les mesures que promou el Govern central només seran possibles si es donen dues circumstàncies:

1a.- Que s'extremin en els centres educatius les mesures higièniques, es desinfectin diàriament totes les seves dependències, es proveeixin d'equips de protecció individual (màscares, guants, etc.) tant a alumnat com a professorat i personal d'administració i serveis, i es prenguin totes les mesures organitzatives necessàries (ràtios, diferents horaris d'incorporació i sortida, pantalles de separació, etc.) per assegurar el distanciament social de totes les persones que conviuran en col·legis i instituts.

2a.- Que es produeixi un augment de les contractacions de personal perquè el treball presencial en els centres educatius s'assumeixi per part de nous docents, i així possibilitar que tot el professorat que ara està treballant (en horaris extensos d’ençà del matí fins a la nit) des dels seus domicilis, pugui continuar atenent la majoria del seu alumnat que no anirà a col·legis, instituts, centres de Règim especial i d'Educació Especial.

En tot cas, i com a reflexió final, volem deixar clar que no compartim gens la idea de fer aquest enorme esforç organitzatiu i sanitari perquè una part minoritària de l'alumnat torni a les aules, en el millor dels casos, durant només quatre setmanes i després de més de dos mesos de confinament. Creiem sincerament que tota l'energia de l'Administració educativa hauria d'estar centrada en anar pensant la gestió del començament del curs següent.

Secretariat de la Confederació de STEs-I

Palma, 29 d’abril de 2020