La Conselleria d'Educació ha enviat a les entitats que formen part de la mesa de concertada les instruccions per a dur a terme l'avaluació final aquest curs 2019-2020. La Conselleria recorda que tot allò referit a la promoció i titulació s’haurà de concretar quan el Ministeri publiqui al BOE les corresponents modificacions de la normativa bàsica, ja que els canvis en aquesta qüestió són competència estatal.

Instruccions per a FP i EASDIB

Avaluació 2n cicle EI i EP

Avaluació ESO

Avaluació Batxillerat

Orientacions avaluació ESPA i EAS

Dia 18 d'abril s'han publicat al BOIB les instruccions per a l'avaluació a causa de la COVID-19.