Convenis

Actualització de le taules salarials del VI Conveni d'Ensenyament Concertat 2016

 

Divendres dia 3 de març, a la fi, es varen signar les taules salarials de 2016, que sobretot afecten al personal d’administració i serveis i al personal no concertat, ja que el personal concertat ja cobra les seves taules salarials actualitzades, i en canvi la resta de personal està pendent de l'actualització.

La negociació ha estat molt llarga, ja que les diferents parts estaven molt enrocades , cosa que a la fi es va poder arreglar. Amb un conveni autonòmic, tal com demana des de fa molt de temps l’STEI, aquest tema amb molta probabilitat ja s’hauria solucionat.

Pel que fa les taules salarials del personal d’administració i serveis , s’ha augmentat un 1 % en tots els conceptes salarials des de gener 2016. També s’han actualitzat les taules salarials per al personal docent no concertat, amb el mateix increment.

L’abonament es podrà fer efectiu dins els tres mesos posteriors a la seva publicació al BOIB, abonant tots els endarreriments oportuns des de 1 de gener de 2016. Pel que fa a la resta, el que s’ha fet ha estat actualitzar les taules salarials que la Conselleria ja ve abonant des del mes de gener.

Així es normalitza la negociació col·lectiva que s'ha de reajustar un cop s'aprovin els pressupostos del 2017. Per tant en el moment en què s'aprovin els pressupostos generals , serà la Comissió Negociadora del Conveni que fixarà les noves taules salarials.

Clica aquí per veure les taules salarials

Clica aquí per veure les taules salarials de PAS

Pàgina 4 de 11