IX conveni de centres d'ensenyament privat no concertat

Veure el conveni.

Resolució de dia 9 de maig de 2011 per la qual es publica el IX Conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o d'ensenyament reglat sense cap nivell concertat o subvencionat.